profile
Elizabeth Gowing
Fushë Kosovë
Ne pritje

Canta shkollore

Per fillim te vitit te ri shkollor, OJQ-ja The Ideas Partnership qe kam bashkethemelue kerkon qe secili femije qe ka mesim ne shkolle (qe pritet te jete femijet e klasave 1-5) te kete cante shkollore - si dhe fletoret dhe lapsat e duhura - dhe mos me shkue ne shkolle me qese. Kemi nje liste me 300 femije te Lipjanit dhe Fushe Kosoves ku prindet nuk jane ne gjendje per me ble cante per femijet. Faleminderit shume nese mund t'i ndihmoni keto femije!